Teamhub och GDPR

Vad är GDPR?

Den allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som General Data Protection Regulation(”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018 och börjar gälla som lag i Sverige och i alla EU:s medlemstater. I och med detta kommer personuppgiftslagen (PUL) att ersättas. Regelverket innebär förändrade krav på hanteringen av personuppgifter och är avsett att förbättra skyddet och hanteringen av personuppgifter inom EU.

(mer…)