Attestering

Är ni ett lite större företag vet vi att kravet kring uppföljning och attestering av bland annat timmar, utlägg och körda kilometer ökar. Självklart har vi stöd för detta.

OBS! Detta ingår i er befintliga månadskostnad men aktiveras av oss manuellt. Hör av er till oss om ni vill veta mer om detta eller ha det aktiverat på erat konto.

I sitt grundutförande har alla som har har admin-rättighet möjlighet att attestera både Löne-händelser och Faktureringshändelser (Projekt Attest). Men vill du delegera attestansvar till en eller flera specifika personer på företaget så gör du så här:

Projektattest:

De som har tilldelats ett projekt och är Arbetsledare har med automatik attesteringsansvar för sina egna projekt. Ingen annan förinställning behöver då göras. Klicka helt enkelt in under menyalternativet “Hantera” och och sedan “Projektattest”

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.28

Välj det projekt du vill överblicka och se alla inkomna poster i en överskådlig lista. Klicka på “Attestera” .

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.29

Löneattest:

På samma sätt som Projekt-attest fungerar även “Lön-attest”. Skillnaden här är att du kan (om du vill) ange vem i företaget som ansvarar för att olika individers lönetid skall attesteras. För att ställa in detta klickar du in på “Inställningar” och sedan “Avancerat”. Klicka sedan på fliken “Attestering”. Där kan du välja vem eller vilka du vill utse som Lön-attestant. På varje person du lägger till kan du också välja vilka i teamet de ansvarar att attestera för.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.27

 

När steget ovanför är utfört kan de personer som är administratörer eller de som utsets som lönattestanter se tider för de individer de har attestansvar över. Initialer på vem som är ansvarig för individen syns tydligt till höger i listan. För att markera posten som attesterad ser du till att checkboxen till vänster i ifylld och klickar på “Attestera”.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.28

Dela detta: