Tidstyper

För att minimera risken av att en anställda rapporterar in fel tidstyper för närvaro och frånvaro så att administratörer får sitta och rätta till misstag i efterhand så kan ni nu lägga till ett filter för att hantera vem som ska ha möjlighet att rapportera vad. Detta fungerar också som en mall om ni använder er av ett externt ekonomi/löneprogram om ni vill mappa tidstyper mot lönearter.

Inställningen av detta görs i två steg.

Steg ett: Tidstyper

Börja med att se över den totala lista av tidstyper dina anställda ska kunna rapportera tid som. Klicka in på “Inställningar”, “Avancerat” och välj sedan “Tidstyper”. “Arbetsstid” är det som ska kunna rapporteras in på ett projekt, alltså “Närvarotid”. “Övrig tid” är sådan som rapporteras in utanför projekten, alltså “Frånvarotid”. För att lägga till en tidstyp, klicka på “Skapa tidstyp”. För att ta bort en tidstyp, klicka på “Redigera” på en av tidstyperna och sedan “Ta bort”.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.36

Steg två: Anställningstyper

För att välja vem som ska kunna se vad så kan du lägga till “Anställningstyper”. För att göra det klickar du in på “Inställningar”, “Avancerat” och sedan “Anställningstyper”. Här kan du lägga till en ny anställningstyp genom att klicka på “Skapa anställningstyp”. Ett exempel skulle kunna vara “Timanställd”, om de t.ex. inte ska kunna rapportera in frånvarotiden “VAB”.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.37

 

Skriv in ett namn på anställningsstypen och välj sedan vilka tidstyper denna ska och inte ska se i listan.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 11.38

 

För att detta ska appliceras på dina anställda får du klicka in på en användare, klicka på “Redigera” och längst ner i listan har du då en droplista med de anställningstyper ni lagt till. Välj den som passar och klicka på “Uppdatera användare”.

Skärmavbild 2017-02-01 kl. 13.40.35

Dela detta: